Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

DANH NGÔN TÌNH BẠN

   
       Chúng ta cùng phải học cách sống với nhau như những người anh em, nếu không chúng ta sẽ cùng biến mất như những kẻ rồ dại.
                                                                      -Martin Luther King
      Chuyển điểm trung tâm ra khỏi bản thân bạn chính là một cuộc chiến lớn mà bạn đã giành phần thắng.
                                                                      -Sanfprp Meisner
     Thế nào là một người bạn ? Tôi sẽ nói anh nghe...chính là người nào đó mà bên họ, anh dám làm chính mình.
                                                                     -FRANK HALL CRANE
     Sống không bạn như sống không mặt trời.
                                              - Ngạn ngữ 
       Bạn là phân nửa hồn ta.
                                              Ngạn ngữ
       Người bạn chân thực là khi bạn lầm lỗi người đó không nghĩ bạn thường xuyên như vậy.
                                                                                 - Laurence Peter  
       Tôi sẽ lắng nghe bạn, đặc biệt khi chúng ta bất đồng.
                                                                                 - Barack Obama, 04/11/2008 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét